TC Hazine Müsteşarlık 
Türkiye Sigorta Birliği
Milli Reasürans
Sigorta Genel Şartları
Sigorta Eksperliği Yönetmeliği
Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı
Bayındırlık Birim Maliyet 
Sigortacılık Eğitim Merkezi
Sigorta Bilgi Ve Gözetim Merkezi
Oto Dışı Eksperler Derneği
Doğal Afet Sigortaları Kurumu
Reasürör Dergisi
Munich Re Topıcs Onlıne
Swıss Re Yayınları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2021- AC Global Tüm Hakları Saklıdır.